FAQ items aan het laden...
Sterilisatie en chippen2019-01-06T12:13:05+01:00

WIJ CASTREREN OF STERILISEREN EN CHIPPEN IEDERE KAT BIJ ONS

Sinds 1 november 2017 moeten alle kittens gechipt worden en geregistreerd worden in de databank CatID voor ze 12 weken oud zijn. Ook alle katten die van eigenaar veranderen, moeten gechipt en geregistreerd worden. Deze wet geldt ook voor katten en kittens die gratis weggegeven worden.

Castratie & sterilisatie

Sinds 1 september 2014 moeten alle katten en kittens gecastreerd of gesteriliseerd worden vóór de verkoop of de adoptie, ook als ze gratis worden weggeven! Bijkomend moeten sinds 1 april 2018 ook alle vanaf dan geboren kittens gecastreerd of gesteriliseerd worden voor ze 5 maanden oud zijn. Katten die geboren zijn tussen 31 augustus 2014 en 31 maart 2018 moeten steriel gemaakt zijn tegen 1 januari 2020. Een uitzondering is voorzien voor katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan of die voor het buitenland bestemd zijn, deze moeten niet steriel gemaakt worden.

Waarom moet mijn kat geïdentificeerd en geregistreerd zijn?2019-01-06T03:07:59+01:00

Je kat moet geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn opdat jullie snel herenigd kunnen worden als het dier zou verloren lopen.

Wat is het verschil tussen identificatie en registratie?2019-01-06T03:08:16+01:00

De identificatie of het chippen is het inbrengen van een microchip met uniek nummer bij de kat. Deze microchip is zo klein als een rijstkorrel. Het dier heeft er geen last van.

De registratie is het opnemen van de gegevens van de chip, de kat en van de verantwoordelijke in een databank. Een correctie van de registratiegegevens moet gebeuren bij belangrijke veranderingen bijv. een verhuis, een verandering van eigenaar van de kat, verandering van telefoonnummer.

Enkel de dierenarts mag een kat identificeren en registreren.

Wat is het chipnummer van mijn kat?2019-01-06T03:08:33+01:00

Elke microchip draagt een uniek nummer dat bestaat uit 15 cijfers en dat kan afgelezen worden met een chiplezer. Dit nummer staat op het registratiebewijs. Je kan bij de dierenarts vragen om het nummer te lezen met een chiplezer. Op dat ogenblik kan je nagaan of de gegevens nog correct zijn.

Is mijn kat correct geïdentificeerd en geregistreerd?2019-01-06T03:08:53+01:00

Je dierenarts kan met een chiplezer de chip van je kat lezen en dus het nummer controleren. Dit nummer moet overeenkomen met het nummer op het registratiebewijs van je kat.

De juistheid van de registratiegegevens kan je zelf nagaan. Op de website van de databank geef je het chipnummer (15 cijfers) in. Als jouw gegevens verschijnen, dan is je kat correct geregistreerd. Is er iets niet in orde, neem dan contact op met CatID of met je dierenarts.

Hoe gebeurt de identificatie en registratie?2019-01-06T03:09:09+01:00

Vóór de kat 12 weken oud is moet zij geïdentificeerd en geregistreerd worden door de dierenarts. Registratie gebeurt op de naam en het adres van de eerste verantwoordelijke, dus normalerwijze waar de kat is geboren.

Mijn kat is al geregistreerd in een databank in Nederland. Volstaat dat?2019-01-06T03:09:27+01:00

Neen, elke kat die uit het buitenland komt en minstens 6 maanden in België verblijft, moet binnen de 8 dagen geregistreerd worden in CatID.

Mijn kat is al geregistreerd. Moet dit nu opnieuw?2019-01-06T03:09:45+01:00

Als je kat geregistreerd werd voor 1 november 2017, moet ze niet opnieuw in de centrale databank CatID worden geregistreerd.

Vanaf 1 november moet elke registratie van een kat in CatID gebeuren. Een kat die na deze datum werd geregistreerd in een andere databank dan CatID is wettelijk niet in orde.

Bijkomende registratie in een andere databank naast CatID is wel toegelaten.

Is de registratie een eigendomsbewijs?2019-01-06T03:10:03+01:00

De registratie vermeldt de gegevens van de verantwoordelijke van de kat maar is geen bewijs van eigendom. Bij betwisting zoals bij echtscheiding, moet je je wenden tot de Vrederechter.

Ik verhuis. Wat nu?2019-01-06T03:10:21+01:00

Als je kat geregistreerd is in CatID, kan je je adreswijziging doorgeven via je dierenarts.

Als je kat geregistreerd is in een andere databank dan CatID, dan geef je de adreswijziging door aan deze databank.

Mag ik de kat die ik wil kopen, zelf laten identificeren en registreren?2019-01-06T03:10:45+01:00

Neen, elke kat die verkocht wordt, moet vooraf geïdentificeerd en geregistreerd en daarenboven ook gesteriliseerd / gecastreerd zijn. Dit geldt ook als de kat gratis wordt weggegeven.

Een kat kopen die niet geïdentificeerd en geregistreerd is, is een overtreding.