ISOMOMomenteel krijgen meer dan 350 katten op 30 verschillende plaatsen via voedermama’s en –papa’s voeding en beschutting.

* De coördinator mengt eten dat we ingezameld hebben of gedoneerd kregen in grote emmers;

* 2 maal per maand wordt elke plek van voeding voorzien (soms gaat het over meer dan 100 kg als er veel katten zitten);

* In de winter worden er isomohuise gemaakt en die worden ook verdeeld;

* Na elke bedelingsrond wordt de planning bijgewerkt en indien nodig aangepast op basis van de vangacties die ondertussen plaatsvonden.

 

Duurtijd : minstens 2 uur per voedselbedelingsplaats.