Elke vereniging heeft regels nodig om een goede werking te garanderen.

Onder deze rubriek vind je de procedures die wij volgen bij het vangen, terugplaatsen, opvangen, ter adoptie stellen, … van de Leuvense zwerfkatten.

Deze procedures werden opgesteld in overleg en samenspraak met vrijwilligers van andere kattenopvangen en dierenasielen, dierenartsen, politieagenten en consulenten inzake gedragsproblemen bij katten.

Onze vereniging werd door de bevoegde overheid erkend als kattenopvang.  Ons HK-nummer is : HK30215195
Ons ondernemingsnummer : 0628.570.886