Bij ondertekening van een adoptiecontract worden deze voorwaarden ter inzage en ter akkoord aan de adoptant voorgelegd.  Door ondertekening van het contract verklaart de adoptant zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

  1. Als adoptant beloof je om het dier een goede en liefdevolle thuis te geven.
  2. Je draagt er zorg voor dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt, goede voeding alsmede de jaarlijkse vaccinaties, ontvlooiingen en ontwormingen (minstens 2 x per jaar) die nodig zijn voor het welzijn van het dier en zijn omgeving.
  3. Je houdt de adoptiekat minstens 8 weken binnen om het dier aan haar nieuwe omgeving te laten wennen.
  4. VZW Zwerfkat in Le(u)ven is niet aansprakelijk voor medische kosten of welke andere kosten dan ook die gemaakt worden na overdracht van het dier aan de adoptant.  Indien binnen de 10 dagen na de adoptie van het dier medische problemen opduiken dient VZW Zwerfkat in Le(u)ven hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden en zal in overleg met VZW Zwerfkat in Le(u)ven en haar vaste dierenarts een regeling voorgesteld worden.
  5. Indien, op welk moment dan ook, wordt besloten om het dier niet langer te houden dient de adoptant het dier onmiddellijk terug te brengen naar de VZW Zwerfkat in Le(u)ven en het in geen geval door te geven aan derden of aan een andere opvang of een ander dierenasiel op straffe van betaling van een schadevergoeding.  De betaalde adoptiebijdrage kan evenwel niet teruggegeven worden.
  6. Verander je van adres, e-mail of telefoonnummer, laat het ons dan even weten. Zo kunnen we de nieuwe gegevens aanpassen in onze administratie.
  7. De adoptiebijdrage van 130 euro per katje is een bijdrage in de algemene kosten van de VZW. Onze kosten per opgevangen dier zijn spijtig genoeg hoger dan de bijdrage.  De adoptiebijdrage omvat de inplanting en de registratie van de chip, ontwormingen, ontvlooiingen, 2 inentingen (tegen niesziekte en kattenziekte) en de sterilisatie/castratie.
  8. VZW Zwerfkat in Le(u)ven heeft het recht om 1 maand én 6 maand na ondertekening van het adoptiecontract te beoordelen of dit wordt nageleefd.  Als er inbreuken worden vastgesteld, heeft de VZW het recht de kat(ten) in beslag te nemen zonder enige schadeloosstelling of vergoeding voor de adoptant.
  9. En niet onbelangrijk: als er een probleem is, contacteer ons, we proberen dan een oplossing te zoeken.

Lees ook de tekst waarom duoplaatsing beter is.  Indien er nog geen sociale kat in huis aanwezig is, worden kittens enkel in duo geadopteerd.

Indien u interesse heeft om een katje/katjes te adopteren dan stuurt u een mailtje naar info@zwerfkatinleuven.be .  U zal dan een vragenlijst toegestuurd krijgen die u eerlijk en volledig dient in te vullen.

De bedoeling van deze vragenlijst is om na te gaan of de verwachtingen van jou overeenkomen met het karakter van de kat/de katjes die je wil adopteren. We vinden het plaatsen van het juiste dier bij de juiste persoon erg belangrijk en willen eventueel ongewenst gedrag bij het dier en/of teleurstellingen bij de eigenaar voorkomen. Bij de adoptie engageer je je immers om voor een dier te zorgen voor de rest van zijn leven. We verwachten van je dat je deze vragenlijst eerlijk en volledig invult.

Het invullen van deze vragenlijst betekent niet dat er rechtstreeks wordt overgegaan tot adoptie. Zwerfkat in Le(u)ven vzw behoudt te allen tijde het recht om een adoptant te weigeren.

Wanneer uw vragenlijst werd goedgekeurd, sturen wij u de gegevens van het opvanggezin waarna u een afspraak kan maken om het katje/de katjes een bezoekje kan brengen.  Pas na dit bezoek zal er door het bestuur van Zwerfkat in Le(u)ven beslist worden over de adoptie.

Wanneer de adoptie is goedgekeurd, dient u een voorschot (cash) van 30 euro te betalen aan de opvangouder en wordt er afgesproken wanneer het katje aan u wordt overgedragen.  Bij het ophalen van het katje dient u dan het restbedrag (cash) van 100 euro te betalen.