Alle katten zijn ontwormd, ontvlooid, gevaccineerd (kattenziekte en niesziekte), gechipt (inclusief officiële registratie) en gesteriliseerd/gecastreerd voordat ze naar hun nieuwe thuis vertrekken.

Adoptiebijdrage (voor katten die in onze opvang zitten) : 110 euro  (vanaf 01/11/2014). De adoptiebijdrage is een bijdrage in de medische kosten van de opvang. Onze kosten per opgevangen dier zijn spijtig genoeg hoger dan deze bijdrage.

Adoptiebijdrage (voor katten in andere opvang zoals Helga’s Poezenhuisje, De Snorhaar, …) : zie adoptievoorwaarden en -bijdrage van de betrokken opvangorganisaties

Adoptie via ZIL

voor katten die in onze opvang zitten
110€

De adoptiebijdrage is een bijdrage in de medische kosten van de opvang. Onze kosten per opgevangen dier zijn spijtig genoeg hoger dan deze bijdrage.

Adoptie niet via ZIL

voor katten in andere opvang
zie organisatie

zie adoptievoorwaarden en -bijdrage van de betrokken opvangorganisaties

  • Als adoptant beloof je om het dier een goede en liefdevolle thuis te geven.
  • Je draagt er zorg voor dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt, goede voeding alsmede de jaarlijkse vaccinaties en ontwormingen (minstens 2 x per jaar) die nodig zijn voor het welzijn van het dier en zijn omgeving.
  • Je houdt de adoptiekat minstens 6 weken binnen om het dier aan haar nieuwe omgeving te laten wennen.
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor medische kosten of welke andere kosten dan ook die gemaakt worden na overdracht van het dier aan de adoptant.  Indien binnen de 10 dagen na de adoptie van het dier medische problemen opduiken dient Zwerfkat in Le(u)ven hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden en zal in overleg met Zwerfkat in Le(u)ven en haar vaste dierenarts een regeling voorgesteld worden.
  • Indien, op welk moment dan ook, wordt besloten om het dier niet langer te houden dient de adoptant het dier onmiddellijk terug te brengen naar het Zwerfkat in Le(u)ven en het in geen geval door te geven aan derden of aan een andere opvang of een ander dierenasiel op straffe van betaling van een schadevergoeding.  De betaalde adoptiebijdrage kan evenwel niet teruggegeven worden.
  • Verander je van adres, e-mail of telefoonnummer, laat het ons dan even weten. Zo kunnen we de nieuwe gegevens aanpassen in onze administratie.
  • De adoptiebijdrage is een bijdrage in de algemene kosten van de vereniging. Onze kosten per opgevangen dier zijn spijtig genoeg hoger dan de bijdrage.  De adoptiebijdrage omvat enkel de inplanting en de registratie van de chip, 2 inentingen (tegen niesziekte en kattenziekte) en de sterilisatie/castratie.
  • Zwerfkat in Le(u)ven heeft het recht om 1 maand én 6 maand na ondertekening van het adoptiecontract te beoordelen of dit wordt nageleefd.  Als er inbreuken worden vastgesteld, heeft de vereniging het recht de kat(ten) in beslag te nemen zonder enige schadeloosstelling of vergoeding voor de adoptant.
  • En niet onbelangrijk: als er een probleem is, contacteer ons, we proberen dan een oplossing te zoeken.
Interesse of vraag over adoptie?

Wij plaatsen kittens BIJ VOORKEUR IN DUO in een gouden mandje TENZIJ ER BIJ DE NIEUWE EIGENAAR REEDS EEN ANDERE TAMME KAT AANWEZIG IS..

Adoptiecontract
Adoptiecontract
Lees
Duo-plaatsing
Waaarom is duo-plaatsing beter ?
Lees

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (Als u wenst opgebeld te worden)

Uw bericht